AKTION FRI HASH
     
Forside

Happening den 1 maj

10 goe'

Eget initiativ

Sidste nyt

Skriv en besked

Links

 

Legaliseringsdebatten er i fuld gang...


På trods af at flere eksperter på området, de seneste dage, har udtalt sig positivt på vegne af en legalisering af hash, i Danmark, er der stadig massiv modstand mod et sådant tiltag i Folketinget.
Hvor er danmarks hashbrugere henne i denne debat? Dem som det hele drejer sig om, har endnu ikke i tilstrækkelig grad ytret sig....!
Her hos Aktion Fri Hash opfordrer vi derfor alle Danmarks hashbrugere til at blande sig i debatten, markerer sig, og vedstå sig deres brug af hash! Ikke bare i medierne, men også i lokalmiljøerne, idet vi ikke får lavet om på den gældende lovgivning, hvis vi ikke selv aktivt kæmper for vores ret til at vælge rusmiddel, uden af den grund at blive kriminaliseret, socialt marginaliseret - tvunget ind i miljøer hvor også de hårde stoffer findes.
I virkeligheden mener vi det er en holdningsændring der skal til - men man "rykker" ikke bare sådan ved danskernes, og da slet ikke politikerenes, holdninger fra den ene dag til den anden. Derfor er vi i øjeblikket i gang med at mobilisere og organisere hashere fra hele landet, til en kæmpe landsdækkende happening den 1 maj.
Skal en sådan happening imidlertid blive til noget, har vi brug for massiv opbakning fra dig og dine venner. Lokalmiljøerne skal organiseres!!!
Nu gider vi ikke længere ligge under for den danske stats fejlslagne narkotikapolitik, som immervæk har stået på i 30 år.
Vi må stå frit frem - forholde os til virkelighedens verden - at 500.000 danskere jævnligt er i berøring med/ryger hash.
Vi lever ikke i en fantasiverden, hvorfor det er absolut nødvendigt at tage udgangspunkt i realiteterne, således at debatten ikke præges af misforståelser og fejlinformering - de sædvanlige floskler om hashens farlighed; at den nærmest automatisk fører til brug af hårde stoffer.
Derfor er det tvingende nødvendigt at vi via aktive tiltag tvinger politikerene til at tage loven op til revision - til at finde en dansk model for hvorledes vi danske hashrygere, i fred og harmoni med vores omgivelser, vil kunne nyde tjalden. I Holland, Belgien og Schweitz har det kunne lade sig gøre. Så hvorfor ikke også i Danmark?


www.hampnet.dk bakker op om Aktion Fri Hash's happening den 1 maj.Allerede efter knap en uge på nettet, med vores nye hjemmeside, er nogle af vores formodninger blevt kraftigt understøttet. Senest er det lykkedes os at få Henrik Ramsted, ansvarshavende på Hampnet.dk's hjemmeside, til at sprede ordet i egne rækker.
Det er vi selvfølgelig glade for, da dette tiltag jo er udtryk for et ønske om at forandre nuværende tilstande i den danske stats narkotikapoliti - hvilket er lige præcis hvad vi efterlyser, og bestræber os på. Vi må samle vores stemmer til et rungende opråb, fra Danmarks utilfredse hashnydere. Og vi er godt på vej til det!

MAIL OS
 
   
 

Initiativtagere: The Skuldelew Crew