Landsdækkende happening den 1 maj
     
Forside

Happening den 1 maj

10 goe'

Eget initiativ

Sidste nyt

Skriv en besked

Links

 


Er du også træt af, at hash stadig er forbudt i Danmark?

Er du også træt af, at blive betragtet som en andenrangsborger,en taber, ene og alene fordi du holder på din ret til at være bruger af dette stærkt mistænkeliggjorte nydelsesmiddel?

Er du også træt af, at du skal gøres til genstand for hysteriske vrangforestillinger, som er dybt nedgroet i mange danskeres forestillingsunivers. Med andre ord, lide under fordomme, som bunder i bevidst/ubevidst fejlfortolkning af fakta fra såvel politisk som lægefagligt hold?

Er du også træt af at hashen, stik imod hvad et utal af videnskabelige undersøgelser har konstateret, stadig bliver betragtet som et farligt rusmiddel - alt imens det beviseligt mere skadelige og særdeles samfundsbelastende rusmiddel alkohol accepteres?

Er du også træt af hykleriet?

Nå, hvad siger du? Er du?

Vi, Aktion Fri Hash, siger aldrig ! Vi siger kæmp for din ret, den ret som du har, eftersom du jo lever i et demokratisk samfund. Den ret som du kan udøve, hvis blot du aktivt går ind for en sag sammen med dine meningsfæller.
Vi må sætte hårdt mod hårdt. For skal politiet have vores hash, så må de jo arbejde for det. Men hvis vi skal have legaliseret hash, må også vi lægge en arbejdsindsats for dagen. Vi må synliggøre os, aktivt. Vi må, via handlig, gøre opmærksom på, at flere hundredetusinder af danskere er for en lagalisering, pga deres jævnlige brug af stoffet, mens endnu flere sympatiserer med os. Dette er grunden til, at en landsdækkende happening er så vigtigt. Dette er vores drivkraft

Så hvis du også er træt af at blive stresset af politiet, mistænkeliggjort og misforstået af dine medborgere, så mød op den 1 maj på din lokale politistation, og bekend din store "synd" - "din utilgivelige synd" - mod samfundet. Medbring 1 gram af den dårligste hash du kan opdrive, for at du med den, præcis kl 12 den 1 maj, sammen med alle dine venner, og deres venners venner, kan være med til at stresse poltitiet.
Og når du så er ved at afgive rapport til den stakkels stressede politimand, skal du, så sarkastisk som overhovedet muligt, give din version - bare snak løs.

Lad dem ikke bare tage din hash, for i næste nu at udskrive en bøde for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.
Nu er det vores tur til at svare igen. Tænk dig et chok Danmark vil få, politikere, modstandere og ikke mindst politifolk, hvis ligepludselig alle de store politistationer i hele landet bliver belejret, på en og samme tid, af tusindvis af utilfredse danske hashere.... Hvad vil det afstedkomme:
- Vil de sende os hjem igen, uden at skrive rapport?
- Vil de burre os alle sammen inde?
Uanset hvad der sker, for det kan vi jo ikke forudse med sikkerhed, så vil en sÃ¥dan protestaktion være et levende indslag i debatten - et folkeligt opråb som ikke vil kunne ignoreres fra politisk hold.

I øvrigt er det jo ikke så farligt at møde op kære venner. Det har jo for nylig vist sig i to landsdækkende opinionsundersøgelser, fra henholdsvis DR og Ekstrabladet, at der er en majoritet af befolkningen, der bakker op om en legalisering. Foruden SF og Enhedslisten, er selv Konservativ ungdom og Fremskridtspartiets ungdom med os.
Nu mangler vi bare at få de sidste stivnakkede folketingsmedlemmer til at tage deres holdninger, i denne yderst vigtige sag, op til revision.
Så mød op den 1 maj, og ta' dine venner med! Gør dit til at den fejlslagne narkotikapolitik kan blive ændret!
Besked til politiet


Her hos Aktion Fri Hash er vi overbeviste om, at der også er fornuftige mennesker i politikorpset. Så vores opfordring til jer er, at i tager det stille og roligt den 1 maj. Lad nu være med at provokerer os!
Prøv at sætte jer ind i hvad det er vi vil. Vi vil ikke længere kriminaliseres. Vi vil have lov til at ryge vores hash i fred, sådan at i vil kunne koncentrerer jer om vigtigere ting, end denne resultatløse forfølgelse af danmarks enorme skare af hashnydere. Tænk på hvor mange mandskabstimer i har spildt på os. Og forestil jer dernæst, hvor mange der med sikkerhed vil være i vente, hvis ikke der gøres noget. I må da også være trætte af denne udsigtsløse kamp!
Så når vi så står der den 1 maj, uden for jeres arbejdsplads, så tag pænt imod os. Så skal vi nok sørge for, at gøre vores til at det hele forløber fredeligt!
Vi ses den 1 maj!